THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH

 

  1. Đối với gia đình có trẻ chuẩn bị vào lớp Một (trẻ sinh năm 2018) phụ huynh liên hệ Ban điều hành Tổ dân phố phường sở tại để đăng ký danh sách và nộp hồ sơ cho trẻ, hồ sơ gồm:

– Giấy khai sinh sao y bản chính hoặc bản trích lục (có dấu mộc đỏ).

– Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (thể hiện được thông tin cư trú của trẻ) hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú tại địa phương (có dấu mộc đỏ và còn thời hạn theo quy định).

– Đối với trường hợp tạm trú phụ huynh cung cấp mẫu Thông báo kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú (còn gọi tắt là mẫu CT08 – có dấu mộc đỏ và còn thời hạn theo quy định).

* Đối với trẻ 7 tuổi (sinh năm 2017) mà chưa đi học lớp Một, thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ như trẻ 6 tuổi (sinh năm 2018); đồng thời, nêu rõ lý do học trễ.

* Lưu ý:

– Trường hợp trẻ có anh, chi ruột đang theo học tại các trường tiểu học trên địa bàn phường, thì bổ sung giấy xác nhận của trường để UBND phường sở tại xem xét việc phân tuyến (không nhận nộp bổ sung sau ngày 31/03/2024)

– Phụ huynh cung cấp số điện thoại để tiện việc trao đổi thông tin.

– Khi nộp hồ sơ phụ huynh không phải nộp bất kỳ khoản phí nào.

– UBND phường sở tại sẽ không giải quyết các trường hợp:

+ Trẻ không cư ngụ thực tế tại địa phương hoặc nộp không đủ hồ sơ theo thời gian quy định.

+ Trẻ không có thông tin nơi ở hiện tại hoặc địa chỉ thường trú trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

  1. Đối với gia đình có trẻ 5 tuổi (trẻ sinh năm 2019)

– Phụ huynh liên hệ Ban điều hành Tổ dân phố để cung cấp thông tin về họ tên; ngày tháng năm sinh, mã số định danh của trẻ; họ tên cha hoặc mẹ; địa chỉ; số điện thoại và trường trẻ đang theo học (chỉ cung cấp đầy đủ thông tin, không cần nộp hồ sơ).

* Lưu ý: đối với những trường hợp trẻ đi học tại các trường mẫu giáo, trường mầm non thì ghi rõ thông tin trường học./.